Hakkımızda

Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Türkiye Cumhuriyeti ilgili kanunlarının izni ile 25 Aralık 2020 tarihinde  İstanbul’da kurulmuştur.

Dünya Uygur Kurultayı (World Uyghur Congress, WUC : uyghurcongress.org) Doğu Türkistan halkının uluslararası arenadaki tam yetkili temsilcisidir. Dünya Uygur Kurultayı, Doğu Türkistan (Uyguristan) Millî Kurultayı ile Dünya Uygur Gençleri Kurultayı’nın 16 – 19 Nisan 2004 tarihlerinde Almanya’nın Münih şehrinde birlikte düzenlediği toplantıda her iki kurultay temsilcilerinin ortak iradesi ve diasporadaki tüm Doğu Türkistan teşkilatlarının katılımı ve oybirliğiyle onaylaması sonucunda oluşturulmuştur.

Dünya Uygur Kurultayı demokratik ilkeler temelinde barışçıl yollarla Uygur halkının özgürlüğü, demokratik hakları,  insan hakları ve Doğu Türkistan’ın bağımsız siyasi geleceği için mücadele etmektedir. 2004 yılında düzenlenen 1. Genel  Kurultayı’nda ünlü siyasetçi ve diplomat Sn. Erkin Alptekin Dünya Uygur Kurultayı’nın başkanlığına seçilmiş ve bu görevi Kasım 2006’da düzenlenen 2. Temsilciler Kurultayı’na kadar yürütmüştür. 2’nci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci dönem başkanlığını Uygur Milli Harekatı’nın lideri Sn.Rabia Kadir Hanım yürütmüştür. 2017’deki 6. Dönem Temsilciler Kurultayında Sn.Dokun İsa Bey başkanlığa seçilmiş olup halen bu görevi ifa etmektedir.

VAKFIN AMACI

Dünya Uygur Kurultayı’nın direktif ve tavsiyeleri doğrultusunda faaliyetlerini ifa eder. Doğu Türkistan’daki gelişmeleri Türk ve dünya kamuoyuna doğru ve eksiksiz bir şekilde duyurmak için her türlü basın ve sosyal medya faaliyetinde bulunur, basılı veya elektronik ortamda kitap, dergi ve broşür basımı ve yayımını gerçekleştirir, Doğu Türkistan tarihi ve güncel gelişmeler hakkında tanıtım ve bilgilendirici belgeseller ile filmler hazırlar veya hazırlatır, yardıma muhtaç öğrencilere burs verir, Doğu Türkistan’da insan haklarının korunması ve demokrasinin geliştirilmesi için barışçıl faaliyetlerde bulunur.  Belirli ilkeler ve kurallar çerçevesinde diğer sivil toplum kuruluşları ve Doğu Türkistan teşkilatları ile  iş birliği yapar.

VAKFIN FAALİYETLERİ

 Vakıf, basını ve dünya kamuoyunu Doğu Türkistan’daki gelişmelerden eş zamanlı ve doğru bir şekilde bilgilendirmek amacı ile orada yaşanan insan hakları ihlalleri içeren güncel haber bültenlerini görsel veya yazılı olarak hazırlar, ilgili konularda raporlar hazırlar hem hazırlatır. Yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Ceza kamplarına ilişkin belge ve bilgilerin arşivlenmesine katkıda bulunur ve bunların uluslararası kuruluşlara ulaştırılması için ilgili teşkilatlarla birlikte çaba sarf eder. Doğu Türkistanlılar arasında birlik ve dayanışmayı geliştirmek ve yaşadıkları her toplumda üreten örnek birer üye olmalarına katkı sağlamak amacıyla bilgilendirme faaliyetleri yürütür. Seminer, konferans ve kongreler düzenler . Sanal veya örgün ortamda Uygurca öğrenmek isteyenlerin yararlanabilecekleri öğretici programlar hazırlar hem hazırlatır, dil ve mesleki beceri geliştirme kursları açabilir, kayıp şahısları bulmak için Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimde bulunur. Uygur tarihi ve kültürüne katkıda bulunmuş, Uygur veya başka milletlere mensup yazar, sanatçı ve şairlere dönük teşvik edici toplantılar yapar, ödüller verir, Uygurlarla ve Doğu Türkistan’la ilgili projeler bağlamında bilimsel araştırma yapanlara maddi destek sağlar, vakfın amaçlarına dönük film ve belgeseller hazırlar ya da hazırlatır. Türkiye başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine yerleşen Uygurlar arasında sağlıklı ve sürekli bir iletişimi sağlamak amacına yönelik  her türlü faaliyeti destekler, muhtaç Uygurlara imkanları dahilinde yardımlarda bulunur, öğrencilere burs tahsis eder.