DOĞU TÜRKİSTAN NEREDEDİR?

Asya’nın kalbinde yer alan ve efsanevi eski İpek Yolu üzerinde uzanan Doğu Türkistan, Türkçe konuşan Uygurların yanısıra diğer Orta Asya halklarının tarihi anavatanıdır. Doğu Türkistan, 1949’dan beri Çin’in etnik işgali altındadır. Doğu Türkistan’a komşu ülkeler Moğolistan, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Tibet ve Çin.