10 Aralık Uluslararası İnsan Hakları Günü Basın Açıklaması

Resim

10 Aralık İnsan Hakları Günü Münasebetiyle düzenlenen basın toplantısında
Dünya Uygur Kurultayı Vakfı Başkanı Abdureşit Abdulhamit’in açıklaması
10 Aralık 2021 İstanbul

İnsan hakları; tüm insanların hiçbir ayrım gözetilmeksizin doğuştan var olduğu kabul edilen eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olması gereken temel hak ve özgürlükler olup devlet karşısında korunması gereken haklardır.
İNSAN HAKLARI DOKUNULMAZ DEVREDILEMEZ ve ERTELENEMEZ BIR BÜTÜNDÜR ve EVRENSELDIR.
Bugün 10 Aralık 2021’de tüm insani hak ve hukuktan mahrum kalan Doğu Türkistan’daki Uygur, Kazak ve diğer Türk halklarının durumunu kısaca özetleyeceğiz.
Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimindeki Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin, Doğu Türkistan’da Uygur, Kazak ve diğer Müslüman Türk halkına karşı, 1949’da bölgeyi işgal ettiğinden beri sistematik olarak insanlığa karşı suç işlemekte olduğu sürekli olarak gündemden düşmemiştir. Bu politikalar son 10 sene içerisinde kesin asimilasyon amacına yönelik çok daha sert bir biçimde uygulanmaya başlanmıştır. Özellikle 2014 senesinden beri ÇKP’nin en üst karar merciinden gelen talimatlar doğrultusunda aleni olarak ya asimilasyon ya kökünden yok etmeye yönelik politikalar uygulanmaya Konulmuş ve hala devam etmektedir. Bu doğrultuda büyük küçük binlerce sözde “mesleki eğitim merkezleri” özde toplama kampları kurularak 1 ile 3 milyon Doğu Türkistanlı kamplarda olacak şekilde dönüşümlü olarak kapatıp fiziki ve psikolojik işkenceyle beyin yıkama operasyonuna tabii tutmaktadır. Uzaktan kumandayla yönetilebilecek, medeni insanların en temel gereksinimi olan temel insani değerlerden dahi yoksun tarihini, dilini, dinini ve her çeşit maddi kültür varlıklarını kaybetmiş hem umursamaz hale getirilen fabrikasyon tipi insan ortaya çıkarmaya yönelik insanlık tarihinin tanıklık ettiği herhangi bir baskıdan daha vahim yüksek teknoloji ile mutlak kontrol mekanizması kurarak kişilerin neredeyse 24 saatini kontrol etmektedir. Çin devletinin soykırım ve insanlığa karşı suç işlemekte olduğu 9 Aralık 2021 tarihinde Londra’da kurulmuş olan bağımsız Uygur Mahkemesi tarafından teyit edilmiş ve Çin’in Doğu Türkistan’da SOYKIRIM ve İNSANLIĞA KARŞI SUÇ işlemekte olduğuna hükmetmiştir. Bu diasporadaki Doğu Türkistanlıların başta DUK olmak üzere büyük çabaları ve fedakarlıklarının neticesidir.
Bugün burada konuşmamız gereken en önemli konu bu soykırım ve insanlığa karşı işlenmiş suça karşı ne yapmalıyız ve ne yapabiliriz olmalıdır.

  1. Çin malının boykot edilmesi.
  2. Beijing 2022’nin boykot edilmesi.
  3. Uluslararası toplumda farkındalık yaratmak için girişimlerde bulunulması.
  4. Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak BM, AB, Türk ve İslam devletleri nezdinde girişimde bulunulması.
  5. Sivil toplum kuruluşları, medya, sanatçı, sporcu, sosyal medya alanlarında geniş çaplı boykot ve kınama kampanyalarının düzenlenmesi.
  6. En önemli olan Çin’e ekonomik olarak yansıyacak etkili önlemlerin alınmasıdır.

Hep birlikte inançla, azimle, gayretle ve sürekli olacak şekilde hareket edersek başarabileceğimize inanıyoruz.


Resim

DUK Vakfı

Erkin kullaniyor .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir