BM RAPORU : ÇİN’İN UYGURLARI ZORLA KÖLE/İŞÇİ OLARAK ÇALIŞTIRMASI ENDİŞE VERİCİ !

BM  İnsan Hakları Yüksek Konseyi ” Çin yönetiminin Toplama Kamplarında  zorla tuttuğu Uygurları Köle/İşçi olarak zorla çalıştırdıklarını ve bu durumun çok endişe verici  olduğunu” açıkladı,

BM.İnsan hakları Konseyi’ne bağlı  bir grup bağımsız  Araştırmacı ve uzman  tarafından hazırlanan  ve Çin’in işgalindeki Doğu Türkistan’da yaşayan Türk halklarına yönelik baskı, zulüm ve etnik ayırımcılık  ve insanlık suçlarına ait yeni bulgulara göre  hazırladığı raporu şu konuları içeriyor :

  •  Çin’in  bölgede uyguladığı COVID-19 sebebiyle uyguladığı tecrit politikaları sonucunda evleri kilitlenen Uygurların çıkan yangında hayatlarını kaybetmiştir.
  • ÇKP  karşıtı Uygur  insan hakları savunucuları başta bölgede yaşayan  Müslüman  Türk azınlığa azınlığa yönelik  uygulamalar insan haklarını ihlal niteliğindedir.Raporun  son bölümünde ise şu  öneriler  yer alıyor ;
  •  Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklara ilişkin uluslararası sözleşmeye uyumunu izleyen 18 kişilik BM komitesi, Uygurlar da dahil olmak üzere  bölgede yaşayan etnik Türk  azınlıklara karşı “zorla çalıştırma da dahil olmak üzere çok sayıda  baskıcı ve zorlayıcı  uygulamaları”    konusunda derin  endişelerini  ifade eder
  • Pekin Yönetimi BM.İnsan hakları sözleşmesinde belirtilen her türlü baskıcı ve  zorlayıcı  uygulamaları yasaklayan önlemleri  maddelere uygun şekilde yasalar kabul etmeli ve yürrürlüge koymalıdır.
  • Uygur bölgesinde yaşayan Uygurlar ve diğer Türk halkların “ Köle/İşçi olarak zorla çalıştırma sistemlerini   derhal ortadan kaldırmalıdır.
  • 2017’den beri bölge genelinde açtığı Çin tipi Toplama kamplarını kapatmalı ve kamplardaki tüm tutukluları serbest bırakmalıdır.

Çin BM.Raporlarını Reddetmeye Devam ediyor

BM’lerin Çin işgal yönetiminin baskı ve zulümleri ile Toplama kamplarından kurtulan Kamp mağdur ve tanıklarının ve Kamplardaki tutuklu Uygurlara gönüllü olarak işkence yapan Çinli Polisinin   dehşet verici ifadelerine  rağmen  açıklanan bu raporları  reddetmeye devam ediyor.

Ancak,  Çin  yönetimi BM.lerin son raporu için  bu son raporunda yer alan tavsiyeleri dikkatle inceleyeceğini   açıkladı. Ayrıca, önerilerin  “Çin’in ulusal gerçeklerine uyan”  bölümlerinin  uygulamaya açık olduğunu  bildirdi. Ancak, Doğu Türkistan ile ilgili tavsiyelerini “gerçek dışı” olarak nitelendirerek reddettiğini bildirdi. Çin bu  son  Rapora  cevap olarak  BM. lere   11 sayfalık bir  mektup sunduğu bildirildi.

Hatırlanacağı üzere BM.İnsan Hakları Yüksek Konseyi  2016-2108  yılları arasında hazırladığı Uygur İnsan Hakları  raporunu 31 Ağustos 2022’de açıklamıştı. BM insan hakları  Uzmanlarınca   hazırlanan bu raporda, Çin’in uzak batısında yer alan  Doğu Türkistan’da sayıları yaklaşık 20 milyon  civarında olan Uygurlar başta diğer Müslüman Türk halklarına yönelik insan hakları ihlallerinin” Etnik Soykırım ve  insanlığa karşı suç teşkil edebileceği ihtimaline çok yakın olduğu”  ifadeleri yer almıştı. yolunda  belirtildi.

kaynak:http://ughurnet.org